Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dela denna Topic Page
X

De första 1000 dagarna

Vad menas med de första 1000 dagarna? Ditt barns första 1000 dagar i livet börjar räknas redan vid befruktningsögonblicket och pågår till dess att ditt barn fyller 2 år. 9 månader i magen (270 dagar) + 2 år som litet barn (730 dagar) = 1000 dagar.

Barn är små mirakel

De första 1000 dagarna påverkar ditt barn hela livet

De första 1000 dagarna börjar redan i magen

Uttrycket att en gravid kvinna behöver "äta för två" missförstås ofta som att hon behöver äta dubbelt så mycket för att täcka även barnets behov. Det stämmer inte. Det är inte mängden mat det handlar om. Det växande lilla fostret har andra behov än en stor vuxen kropp. Och det är känsligare. Uttrycket är däremot sant förstått på det viset att det som mamman äter måste täcka både hennes näringsbehov och det växande lilla barnets.

Läs mer om kost under graviditeten

När barnet är fött

Bröstmjölk är den bästa maten för ett litet barn fram till åtminstone 6 månaders ålder. Bröstmjölken är optimerad för ditt barns olika behov och sammansättningen ändras allt eftersom ditt barn växer och behoven förändras. Därför rekommenderar vi, liksom världshälsoorganisationen WHO, uteslutande amning åt barn de första 6 månaderna. Bröstmjölken innehåller nyttiga bakterier (probiotika) och en precis avvägd mängd protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler.

Läs mer om amning

Riktig mat på barnets villkor

När barnet når en ålder av 6 månader är det dags att börja introducera riktigt mat. Det kan för vissa barn vara ett svårt steg medan det för andra är något välkommet och intressant. Ur hälsosynvinkel är det viktigt. Det är nu dags att börja skapa de vanor som ska ligga till grund för att barnet ska växa och utvecklas som det ska. Goda vanor redan från början lägger dessutom grunden för bra hälsa även längre fram i livet.

Läs mer om att börja med mat

Min Nestlé Club

Bli medlem i Min Nestlé Club

Att lära känna en ny smak är en omtumlande resa för ditt lilla barn. Vill du lära dig mer om barn och smak? Som medlem i Min Nestlé Club får du:

  • Personliga råd och tips för dig och ditt barn, anpassade allt eftersom ditt barn växer
  • Rabatter och erbjudanden speciellt för dig och ditt barn
  • Gratis smakprov

Bli medlem

 

Läs även