| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Vad står Nestlé Barnmat i Sverige för?

Här har vi samlat vilka vi är och vad vi tycker gällande barnmat i 5 punkter. Vad tycker du?

1) Bakom varje produkt från Nestlé ligger 150 år av engagemang för barns hälsa och matglädje
Vår grundare Henri Nestlé förlorade själv flera av sina syskon som barn på 1800-talet, kanske var det därför han kom att ägna sitt liv åt kampen för barns hälsa. Henris dröm är fortfarande en ledstjärna i vårt dagliga arbete och forskning - här i Norden såväl som i resten av världen.

Vi anser att det är viktigt att drivas av ett starkt personligt engagemang när man arbetar med barn och hälsa - håller du med?