| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt
NAN PRO 3 presenterar:
De fantastiska
små sakerna

– för en stark grund för livet.
Älska, sköta och vårda… Du gör så mycket för att forma ditt barns framtid.

Vi på Nestlé har utvecklat NAN PRO 3 med vår speciella proteinteknologi. Produkten med vårt bästa protein hittills har allt som behövs för att ge ditt barn en stark grund för livet.

NAN Pro 3 är en mjölkbaserad tillskottsnäring till barn från 10 månader. Den innehåller järn som bidrar till en normal kognitiv utveckling hos barn och D-vitamin som är viktigt för en normal utveckling av barnets skelett.

Bröstmjölk är bäst för det lilla barnet och du bör fortsätta amma så länge som möjligt. NAN PRO 3 är inte avsedd att användas som ersättning för bröstmjölk till spädbarn under 10 månader. Från 6 månader rekommenderas det att börja med smakportioner av annan mat. Kontakta BVC för att få råd.

Allt som du gör

Allt som vi gör

Vi har i över 50 år forskat på bröstmjölkens sammansättning. Så här använder vi vår kunskap och erfarenhet.
NAN PRO 3 – om vårt bästa protein hittills

Vi på Nestlé har utvecklat NAN PRO 3 med vår speciella proteinteknologi, Produkten med vårt bästa protein hittills har allt som behövs for att ge ditt barn en stark grund för livet.
NAN PRO 3 är en mjölkbaserad tillskottsnäring till barn från 10 månader. Den innehåller järn som bidrar till en normal kognitiv utveckling hos barn och D-vitamin som är viktigt för en normal utveckling av barnets skelett.

Här finner du de sorters av tillskottsnäring vi har att erbjuda. Var noga med att följa åldersrekommendationen som finns på förpackningarna.

Se mer härBRÖSTMJÖLKSPROTEIN
FÖR EN GOD START I LIVET

Allteftersom ditt barn växer förändras också dess behov av näring. Så länge barnet ammas så anpassas bröstmjölken automatiskt efter ditt barns behov. Det näringsämne som förändras mest är protein. Här kan du se två filmer om barn, tillväxt och protein.


Protein skapar en stark grund för livet.

Med den här filmen vill vi hylla "Alla små saker du gör för ditt barn."
Se filmen här.

Om en hälsosam uppväxt och en säker framtid.

Läs mer om bröstmjölk och bröstmjölksprotein här