| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Långsamma kolhydrater

Kolhydratrika livsmedel påverkar blodsockret med olika hastighet. Livsmedel kan grovt indelas i ”snabba” och ”långsamma” efter hur snabbt blodsockret höjs. Glykemiskt index (GI) är beteckningen på hur snabbt ett kolhydratrikt livsmedel påverkar blodsockret.

Långsamma livsmedel ger ett lägre blodsockersvar, kanske lite bättre mättnad och bidrar till att blodfetterna håller sig på en bra nivå. Bröd med hela korn och/eller surdeg påverkar blodsockret långsammare än till exempel bröd bakat på finmalet mjöl. Baljväxter som ärter, bönor och linser, olika gryner som bulgur och korngryn och pasta och klibbfritt ris brukar räknas till långsamma livsmedel.

Alla dessa typer av långsamma kolhydrater är bra bas under graviditeten, de ger mättnad, näring och tillför kostfiber.