| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Tecken som ger kontakt

Att forma ord med munnen är en motoriskt ganska komplicerad uppgift som kräver att ditt barns tunga och muskler är i en viss utvecklingsfas. Men långt innan det förstår ditt barn väldigt många ord - ibland kan det vara frustrerande för det att inte själv kunna uttrycka dem. Med babytecken kan du lära ditt barn att kommunicera innan det lärt sig forma de ord det så gärna vill uttrycka.

Smart med tecken
  • Kul att förstå vad barnet tänker på
  • Undvik frustration
  • Språkutvecklingen gynnas
  • Rolig kontakt ihop

Babytecken är samma tecken som används av döva barn. Ett enklare teckenspråk. Du kan börja lära ditt barn tecken redan vid 5-6 månader ungefär vid 8-9 månader brukar barnen börja svara med egna tecken.

Med tecken kommer du att få veta vad ditt barn tänker och vill långt innan det kan berätta det för dig med ord. Viktiga tecken kan vara “mer”, för mer mat t.ex. eller “sova” när barnet är trött.

Som du kanske märkt är teckenförstärkta sånger som Imse vimse spindel väldigt populära bland barn. Babytecken hjälper till att konkretisera språkutvecklingen för ditt barn, er närhet - barn förälder stimuleras också förstås eftersom ni kommer att kommunicera tydligare med varann och ha kul ihop.

Här kan du läsa mer om babytecken