| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Delat ansvar – dubbel glädje

Oavsett hur ni delar på ansvaret där hemma gällande föräldraledighet och hushållssysslor ska ni ta till vara att ni är två. Det gör livet roligare och enklare – det är också en trygghet för hela familjen om båda parter är lika insatta och nära i omsorgen om ert barn.

Ibland, framförallt precis i början, kan det vara svårt att se hur man som partner ska kunna göra så mycket nytta för det lilla barnet, utöver allt praktiskt, som att handla, laga mat, städa och underlätta i hushållet så att mamman och barnet hittar lugn i amning och sömnrutiner.

Vi tror dock att det är bra om ni kan hitta tillfällen redan från början där föräldrarna och barnet får utveckla sin närhet. Det ger också mamman tillfällen att vara lite för sig själv och vila lite.

Blöjbyten och vila är två tillfällen för närhet och kontakt som du som partner lika gärna kan ta ansvar för som mamman. Det här är en tid med barnet som går så fort – häng med och utnyttja den här tiden. Närhet kommer genom tät kontakt.

Ett annat område där du som partner kan ta en extra plats är barnets språkliga utveckling. Bortsett från talträning finns det tecken för små barn - det gynnar barnets språkutveckling, ger det möjlighet att göra sig förstådd och är superroligt. Det finns skäl till att små barn giller imse vimse spindel.

Umgås så mycket du kan med ditt barn. Det är det roligaste som finns.