| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Barn i Norden och d-vitamin

Man har länge känt till att D-vitamin är viktigt för skelett och tänder och har stor betydelse för skelettuppbyggnaden. Flera undersökningar har visat på vitaminets positiva effekt på bland annat immunförsvaret, det vill säga att det kan minska risken för vissa sjukdomar såsom diabetes och allergiska sjukdomar.

Föräldrar i Sverige får rådet att börja med D-droppar redan några veckor efter att barnet är fött, för att bygga upp bebisens benvävnader. D-droppar bör ges fram till att barnet är 2 år, eventuellt ännu längre om man har mörk hudfärg, eller har begränsade möjligheter att exponera huden för solljus. Om man har mörk hudfärg skyddar pigmentet mot solens exponering och hindrar att D-vitamin bildas.

D-vitaminrik mat

D-vitamin bildas vid hudens exponering i solen. Eftersom Sverige är ett solfattigt land är det framförallt under sommarhalvåret som vi kan ombilda de ultravioletta strålarna till D-vitamin. Därför blir det D-vitamin vi får via maten också en viktig källa. 

Förutom D-dropparna till de små, finns vitaminet i:

  • Fet fisk som lax, sill och makrill innehåller mycket D-vitamin medan ägg och kött innehåller en lägre mängd.
  • Magra mjölksorter, margarin och matfettsblandningar berikas med D-vitamin eftersom det naturliga D-vitamin som finns i fettet försvinner när mjölken avfettas.
  • Produkter anpassade för små barn, som exempelvis gröt, välling, tillskottsnäring och juniormjölk, är också berikade med bland annat D-vitamin.

Innehållet av D-vitamin i bröstmjölk är lågt

D-vitamin för barn
Kan man ge för mycket D vitamin?

Det är aldrig bra att överskrida rekommendationerna under någon längre tid, även om inte D-vitamin ger några kända förgiftningssymtom.

Det rekommenderade intaget för barn upp till 2 år är 10 mikrogram per dag. Under barnets första två år behöver det extra D-vitamin i form av fem D-droppar varje dag, året runt. Man bör ge D-droppar från och med att barnet är en vecka gammalt.

Under sommarhalvåret samlar man på sig ett D-vitaminförråd. Lite äldre barn får gärna vara ute mycket utan att exponeras för direkt solljus, det vill säga, kläder, solhatt och solskydd är viktigt!