| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Bröstmjölk

Bröstmjölk är den bästa maten för alla nyfödda barn. Den är perfekt sammansatt, lagom varm, lättillgänglig och lättsmält. Mammans mjölk är anpassad till det egna barnet och ger också skydd mot infektioner. Bröstmjölken är dessutom anpassad efter det barnets tillväxt och näringsbehov.

Bröstmjölken ändras i takt med barnet
  • Från dag 1 till dag 5: Den första bröstmjölken är extremt näringsrik och lättsmält. Den hjälper det nyfödda barnet att behålla sin födelsevikt.
  • Från dag 6 till dag 14: Bröstmjölken är nu rik på kolhydrater och fetter, den är grunden för den verkliga amningen.
  • Runt dag 15: Bröstmjölken mognar och innehåller alla de näringsämnen som behövs för harmonisk och snabb tillväxt
  • Mjölken ändras också under ett och samma amningstillfälle. Den är lättare i början och blir mer näringsrik efterhand för att barnet ska bli ordentligt mätt
  • Den uppfyller alla barnets behov, bortsett från vitamin D
  • Kolhydrater – den huvudsakliga energikällan
  • Fett för att ge energi och för hjärnans utveckling
  • Små mängder mineralsalter, för att inte överbelasta barnets njurar
  • Vitaminer och en liten mängd järn
  • Skyddande ämnen (antikroppar) som barnet ännu inte kan skapa själv
Bröstmjölken ändras i takt med barnet
Bröstmjölk
Världshälsoorganisationen

Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att informera gravida kvinnor och nyblivna mammor om alla fördelar med amning. Bröstmjölk är den bästa maten för spädbarn och räcker som enda förbrukningen för de flesta upp till sex månaders ålder. Mjölken skyddar de små från bland annat sjukdomar och amningen är en fantastisk möjlighet att komma nära ditt barn.

Som mamma vet du hur viktigt det är att äta hälsosamt under graviditeten och amningsperioden. Om amningen känns bra för dig och ditt barn behöver du inte ge barnet någon annan mat före sex månaders ålder med undantag för D-droppar som ges från ca 1 veckas ålder.