| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Tror du att ditt barn är allergiskt?

De allra flesta barn får ibland utslag eller ont i magen utan att det betyder att barnet är allergiskt för det. Men om du är orolig ska du naturligtvis undersöka saken omedelbart, det är också viktigt du inte experimenterar själv med kosten genom att utesluta något livsmedel. Kontakta istället BVC så att ni får en ordentlig utredning och diagnos. Om du själv tar bort vissa livsmedel ur barnets mat kan det blir svårare för sjukvårdspersonalen att göra en riktig bedömning. Dessutom finns det risk att kosten blir sämre ur näringssynpunkt om man tar bort till exempel mjölk utan att ersätta med något.

Mer info om olika allergier hittar du här.

Astma och allergiforbundet

1177 Vårdguiden

Livsmedelsverket