| Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss på barnmatsforum@se.nestle.com eller via telefon 020-299200.

| WHO-koden

barnmat

WHO rekommenderar uteslutande amning under de första 6 månaderna. Nestlé stöder detta till fullo liksom fortsatt amning tillsammans med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården.

Fortsätt

Förhöjd risk för allergi?

Idag har vart tredje barn en förhöjd risk för allergi. Risken är högre om föräldrar eller syskon har allergi. Gör vårt snabbtest och få reda på hur stor risk det är att ditt barn utvecklar allergi.

Kolla ditt barns risk för allergi