Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dela denna Artikel
X
Nyttig mat för barn - riktig mat på barnets villkor

Nyttig mat för barn - riktig mat på barnets villkor

 

När barnet når en ålder av 6 månader är det dags att börja introducera barnet för riktigt mat. Det kan för vissa barn vara ett svårt steg medan det för andra är något välkommet och intressant. Ur hälsosynvinkel är det viktigt. Det är nu dags att börja skapa de vanor som ska ligga till grund för att barnet ska växa och utvecklas som det ska. Att vänja barnet vid goda vanor redan från början lägger dessutom grunden för att det ska få en bra hälsa även längre fram i livet.

15 juni 2017

Du kan börja ge ditt barn smakportioner redan vid 4 månader men det är först från 6 månader som riktig mat kan ersätta hela måltider för barnet. Smakportioner ges enbart som invänjning. Det är en god idé att göra övergången mellan riktig mat och amning så mjuk som möjligt. Det är tryggare för barnet och det gör att barnets mage lättare anpassar sig till den nya kosten.

Fördelar med amning för barnet

  • Bröstmjölken innehåller antikroppar som ger barnet ett ökat skydd mot infektioner under sin första tid i liv. 
  • Närheten under amningen, hud-mot-hud förstärker anknytningen mellan mor och barn och främjar även immunförsvarets utveckling hos barnet.
  • Bröstmjölk minskar risken att barnet utvecklar allergier, astma, fetma, typ 2-diabetes. Den ger också ökat skydd mot mag- tarm- och öroninfektioner.
  • Bröstmjölken främjar barnets immunförsvar genom sitt innehåll av nyttiga bakterier (Probiotika).
  • Bröstmjölkens näringsinnehåll är optimalt för ett barns behov och förändras dessutom i förhållande till barnets skiftande behov. Bröstmjölken är mild och lätt för barnets mage att smälta.

Vill läsa mer om att börja med riktig mat? Här finns flera läsvärda artiklar.

Läs mer

Min Nestlé Club

Att ha ett litet barn är underbart, men att vara förälder innebär också utmaningar och en hel del stress. Som medlem i klubben får du ta del av tips och idéer anpassade efter ditt barns ålder. Dessutom kan du beställa gratis smakprov samt få unika rabatter och erbjudanden.

  • Personligt innehåll anpassat efter ditt barns ålder
  • Gratis smakprov
  • Rabatter och erbjudanden

Bli medlem

Läs även