Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dela denna Artikel
X
Allergi, intolerans eller överkänslighet bland barn

Allergi, intolerans eller överkänslighet bland barn

Vad är vad?

11 juni 2017

Att inte tåla mat – En liten guide

Det är vanligt med allergi och överkänslighet mot mat hos barn. I dag tyder olika undersökningar på att vart tredje barn har eller har haft allergibesvär, men många barn växer ifrån sin matallergi under de första levnadsåren. Det gäller till exempel allergier mot mjölk och i viss mån även ägg, medan allergier mot nötter, jordnötter och fisk ofta är bestående. Hos större barn är det vanligare med allergier mot pollen och pälsdjur.

Ofta talas det om allergi och överkänslighet som om det är samma sak, men de har olika bakomliggande mekanismer i kroppen. Överkänslighet är ett övergripande begrepp för att man reagerar på något man äter, och det kan delas in i allergisk respektive icke-allergisk reaktion.

Om det är allergi

Vid födoämnesallergi (matallergi) reagerar immunförsvaret med att bilda allergiantikroppar mot ett födoämne, till exempel mjölk. Symtomen som uppkommer vid en allergisk reaktion kan variera. Det är vanligt med symtom från huden (eksem, nässelutslag, klåda), luftvägarna (pip i bröstet, astma) eller magtarmkanalen (magont, kolik, diarré, kräkningar mm), eller en kombination av dessa. Symtomen spänner över hela skalan från milda till kraftiga, där vissa kräver läkarvård. Reagerar man allergiskt är det viktigt att helt utesluta det födoämne man inte tål.

Exempel på överkänslighet

Vid en icke-allergisk reaktion reagerar kroppen med andra mekanismer. Ett exempel är när man är överkänslig mot mjölksocker (laktos) på grund av att man saknar enzymet laktas som bryter ned mjölksocker. Till överkänslighet räknas också reaktioner mot tillsatser och mat som är rik på ett ämne som heter histamin. Vid en icke-allergisk reaktion kan man tåla mindre mängder av ett födoämne och reaktionen är sällan lika kraftig som vid en allergisk reaktion.

Vem blir allergisk?

Arv är den största riskfaktorn för allergi, vilket gör att barn vars föräldrar eller syskon har allergi har en ökad risk för att bli allergiska själva. Men även barn utan allergiska föräldrar kan drabbas, då det finns andra faktorer som kan påverka allergibenägenhet. Det finns dock idag inget fullständigt svar på varför vissa personer blir allergiska och andra inte.

Läs mer

Läs även
Mammorna noterar denna artikel 0/5
avatar
Sök

Har du fortfarande inte hittat
vad letar du efter?

Testa vår nya smarta sökmotor. Vi har alltid något att erbjuda dig.